Välj den du vill läsa om!

Testlektion
Testlektion (1 x 60 min)
650 kr
Ord Pris: 1000 kr

Dubbelkörlektion
Dubbelkörlektion (1 x 80 min)
1180 kr
Ord Pris: 1 300 kr

Utbildningskontroll
Utbildningskontroll (1 x 80 min)
1180 kr
Ord Pris: 1 350 kr

Intensivkurs
Intensivkurs
Från 14 400 kr
Ord Pris: Det finns olika Intensivkurser