Villkor till bokning och avbokning till Körkort

Dessa allmänna villkor gäller mellan License trafikskola (Org nr. 559198-1831), nedan kallad License trafikskola, och kund/elev, nedan kallad kund.

I avtalet benämns angivna avtalsparter i förening “parterna”. Trafikskolan har följande webbplatser vilka omfattas av dessa allmänna villkor:

Hemsida: www.licenstrafikskola.se

Läromedel: www.trafikskolaonline.se

  • 1 Avtal 

När kund köper, bokar, anmäler sig eller skriver in sig, antingen själv eller via trafikskolans personal, ingås avtal med trafikskolan och kunden samtycker till dessa allmänna villkor.

  • 2 Minderårig 

En kund som är under 18 år måste enligt lag ha sina föräldrars eller förmyndares samtycke för att ingå avtal med trafikskolan. Om samtycke inte kan ske på annat godtagbart sätt ska kunden uppvisa ett intyg från sina föräldrar eller förmyndare. Trafikskolan dokumenterar hur kunden har identifierat sig.

– Betalning

Alla körlektioner och alla paket ska förskottsbetalas och de är giltiga under ett års tid. Det vill säga att körlektionerna ska outnyttjat efter ett år ifrån inköpsdagen återbetalts inte förbrukas senast  ett år ifrån inköpsdatum.

När du bokar en kurs så måste du betala direkt eller så skickar vi en faktura med avgift.
Du har rätt att avboka en kurs 48 timmar innan kursstart.

– Avbokningar 

– Om ni vill avboka eller omboka er lektioner måste det ska senast kl. 12:00 dagen innan som inte är helgdag.

Om ni vill avboka eller omboka 5/10 dubbel körlektioner  måste det en vecka innan kurs start.

– Om ni vill avboka eller omboka er intensiv kurs måste det 4 veckor innan kurs start.

– Om ni glömmer eller inte hör av er innan sker lektion, så kommer ni bli betalningsskyldig för lektionen.

– Om ni vet att ni kommer bli sena till er lektion 10 minuter eller mer är det viktigt att meddelar oss. Om vi ej hör av dig lärare väntar bara 10 minuter. Är receptionen stängd så kan du lämna ett meddelande på vår telefonsvarare eller skicka SMS.

– Avbokning av riskutbildning del 1, riskutbildning del 2 (Halkbana) och handledarkurs/ introduktionsutbildning ska ske senast tre arbetsdagar innan utbildningsstart, annars debiteras hela summa.

– Ifall du vill avboka riskutbildning del 1, riskutbildning del 2 (Halkbana) och handledarkurs/ introduktionsutbildning, ska du betala 10 % administrationsavgift av beloppet (gäller även ifall du inte har betalt för kursen).

– Vid sjukdom ring vår reception kl. 9:00 samma morgon eller skicka sms. Ett sjukintyg krävs för att du inte ska bli debiterad för lektionen eller kurser.

– Återbetalning

– Om du vill av någon anledning vill du avbryta din utbildning inom tiden av ett år innan paketet är förbrukat ska du meddela oss detta. Då återbetalas dina innestående medel avdrag för paketrabatt ( Du betalar ordinarie pris på redan körda körlektioner och administrationskostnads på 10% Kvarvarande summa. Denna 10% gäller även för böcker och material.

– Avbokning av intensivkurser ska eleven kontakta License trafikskola senast 4 veckor innan kursstart då återbetalas 90% av inbetalt. om avbokning sker senare eller glömd så kommer 60% att återbetalas.

– Ifall du vill avboka riskutbildning del 1, riskutbildning del 2 (Halkbana) och handledarkurs/ introduktionsutbildning, ska du betala 10 % administrationsavgift av beloppet (gäller även ifall du inte har betalt för kursen).

GDPR (Dataskyddsförordningen) 

Dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation) gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018. Förordningen reglerar trafikskolans användning av kunds personuppgifter och stärker rättigheterna för kunden när det gäller personlig integritet. Denna paragraf handlar om hur trafikskolan tillämpar denna förordning.

Personuppgifter vid försäljning

Trafikskolan lagrar namn och adress som krävs för att skapa ett korrekt kvitto enligt bokföringslagens krav på en kontantfaktura. E-post lagras för att kunna sända kvitto till kunden. Uppgifterna lagras i sju år innan de raderas.